Alkaviva Đà Nẵng

Hướng dẫn lắp đặt máy H2 series (Vesta, Athena, Melody II)
Hướng dẫn lắp đặt chìm máy H2 series (Vesta, Athena, Melody II)
Hướng dẫn thay thế và cài đặt lại bộ lọc trong máy H2 series (Vesta, Athena, Melody II)
Cách lắp đặt bộ chia và van khóa máy H2 series (Vesta, Athena, Melody II)
Cách loại bỏ phích cắm và phụ kiện kết nối nhanh khỏi H2 series (Vesta, Athena, Melody II)

hình ảnh lắp đặt

Scroll to Top